Ihalakhak mo, itawa mo, igulong mo, hala sige, hanggang sa maihi!... :รพ

English Tagalog Dictionary

by RunningAtom | 11:15 AM in , |

:v

Contemplate - kulang ang mga pinggan

Punctuation - pera para maka-enrol

Ice Buko - nagtatanong kung ayos na ang buhok

Tenacious - sapatos na pang tennis

Calculator - tawagan kita mamaya

Protestant - Tindahan ng prutas

Statue - Ikaw ba yan?

Tissue - Ikaw nga!

Aspect - Pantusok o pandurog ng yelo

City - Bago mag-utso; A number to follow 6

Cattle - Doon nakatila ang Hali at Leyna

Persuading - Unang Kasal

Depress - Ang nagkasal sa PERSUADING

Defense - Ginamit ng mga pangsulat sa kontrata sa PERSUADING

It Depends - Kainin mo ang bakod

Shampoo - Bago mag-labing-isha (11)

Profit - Patunayan mo

Balance Sheet - What comes out after eating a balance diet

Backlog - bacon saka egg

Beehive - magpakatino ka

CD-ROM - tingnan mo ang kwarto

Predicate - Pakawalan mo ang pusa

Dedicate - Pinatay ang pusa

Deduct - Ang pato

Defeat - Ang paa (ng pato?)

Detail - Ang buntot (ng pato?)

Diploma - Ang tubero

Deposit - Ang Gripo (i.e. Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking)

Debug - ang ipis

Defrag - ang palaka

Defense - ang bakod

Defer - ang balahibo

Deflate - ang plato

Detest - ang eksamin

Devalue - 'yon ang susunod sa letrang V

Devote - ang boto

Devastation - sakayan ng bus

Dilemma - brownout, a!

Effort - 'dun nagla-land ang efflane

Forums - apat na kwarto

July - nagsinungaling ka ba?

Liturgy - what comes after litur F

Thesis - ito ay...

1 comments:

  1. madz on April 7, 2009 at 11:20 PM

    eh ano naman ang pansit?

     
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...