Ihalakhak mo, itawa mo, igulong mo, hala sige, hanggang sa maihi!... :รพ

Ang Alamat ng Crab

by RunningAtom | 6:15 PM in |

Ito ang alamat, na hindi man lang nalaman ng ating mga ninuno. Ma-swerte ka, ikaw pa lang ang unang makaka-alam nito.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...