Ihalakhak mo, itawa mo, igulong mo, hala sige, hanggang sa maihi!... :þ

taken from a post in facebook.

1. Blasphemous
Q: “Ano sa Tagalog ang teeth?”
A: “Utong!”

2. Carlo of Taguig
Q: “Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?”
A: “Umiilaw!”

3. Pancho
Q: “Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao?
A: “Humanitarian?”

4. Joan C
Q: “Sina Michael at Raphael ay mga…”
“Ninja?”

5. Potpot/Simplyme
Q: “Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?”
A: “Sunog!”

6. Arcueid
Q: “Magbigay ng sikat na Willie.”
A: “Willie da pooh!”

7. Raimon
Q: “Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?”
A: “Hindunesia?”

8. Bonnjeru
Q: “Anong hayop si King Kong?”
A: “Pagong!”

9. MaudeEvans
Q: “Magbigay ng mabahong pagkain.”
A: “Tae!”

10. Supertanker
Q: “Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?”
A: “Canadia!”

11. RC & Cess
Q: “Kumpletuhin – Little Red…”
A: “Ribbon!”

12. Jose de Vengenge
Q: “Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?”
A: “Buhok?”

13. Arcueid
Q: “Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin.”
A: “Tinga!”

14. LilMaui
Q: “Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?”
A: “Pag balita?”

15. Katherine
Q: “Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?”
A: “Baby oil?”

16. RC & Cess
Q: “Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?”
A: “Sweetserland?”

17. RC & Cess
Q: “Sinong higanteng G ang tinalo ni David?”
A: “Godzilla?”

18. LilRedShiningNips
Q: “Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?”
A: “Itlog ng tao!”

19. Jose de Vengenge
Q: “Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?”
A: “Sadista?”

20. Ned
Q: “Blank is the best policy.”
A: “Ice tea?”

21. Boc
Q: “Anong parte ng itlog ang masarap?”
A: “Yung tangkay?”

22. Espeks
Q: “Saan binaril si Jose Rizal?”
A: “Sa likod!”

23. No Angel
Q: “Fill in the blanks – Beauty is in the eye of the ____.”
A: “Tiger?”

24. No name
Q: “Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?”
A: “Saging!”

25. No name
Q: “Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?”
A: “Baliw!”

26. Kayee
Q: “Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?”
A: “Kamag-anak!”

27. Kid Bukid
Q: “Saan nakukuha ang sakit na AIDS?”
A: “Sa motel?”

28. His Cuteness
Q: “Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?”
A: “Cold water!”

29. Katuray
Q: “Sinong cartoon charcater ang sumisigaw ng yabba dabba doo?”
A: “Si scooby dooby doo?”

30. Loipogi
Q: “Heto na si kaka, bubuka-bukaka.”
A: “Operadang bakla?”

31. litzkrieg
Q: “Ilan ang bituin sa American flag?”
A: “Madami!”

32. Adakrab 14
Q: “Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?”
A: “Abnormal!”

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...